Thủ tục du học

Thủ tục Du học Nhật Bản


 
 • Thủ tục du học của các Trường tiếng Nhật: 

  Kỳ nhập học: 1 năm có 4 lần vào tháng 4, tháng 7, tháng 10 và tháng 1
  Thời gian tuyển sinh: Trong năm thì thời gian có số lượng người đăng ký tuyển sinh đông nhất là kỳ nhập học tháng 4, sau đó là tháng 10, tháng 7 và tháng 1. Thời gian tuyển sinh, điều kiện và cách thức nộp đơn tùy theo từng trường có khác nhau. Nói chung thời gian tuyển sinh bắt đầu trước kỳ nhập học khoảng nửa năm. Bạn hãy quyết định trường muốn vào học, tìm hiểu thông tin tuyển sinh rồi bắt đầu bắt tay vào chuẩn bị hồ sơ. 
  Khoa tiếng Nhật dành cho lưu học sinh tại các trường đại học: Để học tiếng Nhật, bạn cần vào học các trường tiếng Nhật (Trung tâm Nhật Ngữ Năm Châu CSA), hoặc các khóa tiếng Nhật dành cho lưu học sinh của các trường đại học và đại học ngắn hạn tư thục của Nhật Bản. Nhiều cơ sở giáo dục có khóa tiếng Nhật dành riêng cho lưu học sinh, mỗi năm sẽ tuyển sinh 2 lần vào tháng 4 và tháng 10. Xin tham khảo về khóa tiếng Nhật dành cho lưu học sinh theo thông tin dưới đây.

  ◆Trường dạy tiếng Nhật (Các cơ sở giảng dạy tiếng Nhật) và khóa tiếng Nhật dành cho lưu học sinh tại các trường đại học (Tham khảo trang web của JASSO)
  http://www.jasso.go.jp/sp/ryugaku/study_j/search/nihongokyouiku.html (tiếng Nhật)
  http://www.jasso.go.jp/en/study_j/search/nihongokyouiku.html (tiếng Anh)

 • Thủ tục du học của các trường trung cấp dạy nghề.

  Tuyển sinh: Việc tuyển sinh được tiến hành vào tháng 4 và tháng 10. Nhiều lưu học sinh thường lựa chọn trước hết là vào học các trường tiếng Nhật (Các cơ sở giảng dạy tiếng Nhật) của Nhật Bản, sau khi trình độ tiếng Nhật đã tốt thì mới tiếp tục xin vào học tại các trường trung cấp dạy nghề. Tùy theo từng trường có thể đăng ký nhập học trực tiếp từ Việt Nam, trong trường hợp này bạn cần phải có chứng chỉ về năng lực tiếng Nhật như chứng chỉ N1 hoặc N2 trong kỳ thi năng lực tiếng Nhật.

  ◆Danh sách các trường trung cấp dạy nghề tiếp nhận lưu học sinh (tài liệu của Tổ chức giáo dục nghề nghiệp và đào tạo nghề)  
  http://www.sgec.or.jp/ryuugakuguide/img/2015_meibo.pdf
  ◆Giới thiệu về các trường trung cấp dạy nghề (Một phần bằng tiếng Việt)(Trang web của Tổ chức giáo dục nghề nghiệp và đào tạo nghề)
  http://www.sgec.or.jp/ryuugakuguide/vi/index.html

 • Thủ tục du học của các trường đại học (bậc đại học)

  Kỳ nhập học: Thông thường là tháng 4, cũng có trường tuyển sinh cả tháng 9 hoặc tháng 10. Hơn nữa, cũng có những trường tuyển sinh nhiều lần cho kỳ nhập học tháng 4. 
  Thời gian nộp hồ sơ, thi đầu vào: Trường hợp đăng ký nhập học vào tháng 4, thời gian tiếp nhận hồ sơ, tổ chức thi đối với các trường đại học tư thục sẽ bắt đầu từ mùa thu đến tháng 1~tháng 2 năm tiếp theo, đối với các trường đại học quốc lập hoặc công lập sẽ bắt đầu từ cuối năm đến tháng 2~ tháng 3 năm sau. Tuy nhiên tùy theo từng trường thì thời gian thi đầu vào và điều kiện tuyển sinh sẽ khác nhau nên bạn cần thu thập thông tin sớm để có kế hoạch cụ thể.
  Phương thức tuyển chọn: nhiều trường ngoài việc yêu cầu nộp kết quả Kỳ thi du học Nhật Bản (EJU)(※) còn tiến hành thi viết và thi vấn đáp độc lập.

  Kỳ thi du học Nhật Bản (EJU) được tổ chức vào tháng 6 và tháng 11 hàng năm. Tại Việt Nam có thể dự thi tại Hà Nội và Tp.Hồ Chí Minh.  
  ◆Tài liệu hướng dẫn bằng tiếng Việt của JASSO
  http://www.jasso.go.jp/en/eju/about/publication/__icsFiles/afieldfile/2015/11/29/eju_guide2014_vi.pdf
  ≪ Link với mục 10.1 Hãy cho biết về kỳ thi du học Nhật Bản (EJU)≫

  Đăng ký nhập học trực tiếp từ Việt Nam: có trường tiến hành kỳ thi tuyển sinh tại Việt Nam, có trường tuyển sinh chỉ bằng cách thẩm định hồ sơ.

 • Thủ tục du học của các trường đại học (bậc sau đại học)

  Kỳ nhập học: Hầu hết các trường đều quy định thời gian nhập học cho khóa học thạc sỹ và khóa học tiến sỹ là tháng 4, tuy nhiên cũng có trường tuyển sinh cho kỳ nhập học vào tháng 9, tháng 10 và thời gian khác trong năm.
  Thời gian nộp hồ sơ và thi đầu vào: Thời gian nộp hồ sơ, thi đầu vào tủy theo từng trường có khác nhau. Đối với kỳ nhập học vào tháng 4 thì hầu hết các trường đều tiến hành trong khoảng từ mùa thu đến tháng 3 năm sau. Cũng có trường tuyển sinh thành 2 đợt cho kỳ nhập học tháng 4. 
  Kỳ thi đầu vào: Nhiều trường tiến hành kỳ thi tuyển sinh độc lập, vì vậy cần phải sang Nhật Bản để dự kỳ thi này. Tuy nhiên, đối với các khóa học sau đại học thì cũng có trường chỉ tuyển chọn qua hồ sơ hoặc tuyển chọn hồ sơ và phỏng vấn trực tuyến để quyết định, vì vậy bạn có thể trực tiếp tham gia kỳ thi tuyển chọn của các cơ sở giáo dục này ở Việt Nam.

 • Tư cách và điều kiện cần thiết để vào học các trường tiếng Nhật (Các cơ sở giảng dạy tiếng Nhật) là gì?

  Tư cách và điều kiện cần thiết để vào học các trường tiếng Nhật (Các cơ sở giảng dạy tiếng Nhật) như sau: 
  ・Tốt nghiệp trung học phổ thông, quá trình học tập trên 12 năm. 
  ・Có trình độ tiếng Nhật cơ bản. 
  ・Có khả năng kinh tế để chi trả chi phí du học.

   

  Hồ sơ cần nộp cho trường tiếng Nhật (Các cơ sở giảng dạy tiếng Nhật) tủy theo mỗi trường có khác nhau, tuy nhiên chủ yếu vẫn là: đơn xin nhập học. kết quả học tập, bằng tốt nghiệp, thư giới thiệu, chứng minh tài chính, giấy khám sức khỏe, phí tuyển sinh, giấy tờ liên quan đến người bảo lãnh.

 • Tư cách và điều kiện cần thiết để vào học các trường trung cấp dạy nghề là gì?

  Tư cách và điều kiện cần thiết để vào học các trường trung cấp dạy nghề như sau: 
  ・Tốt nghiệp trung học phổ thông, quá trình học tập trên 12 năm, đủ 18 tuổi. 
  ・Có khả năng kinh tế để chi trả chi phí du học.
  ・Có bằng tiếng Nhật tương đương N2 Kỳ thi năng lực tiếng Nhật (JLPT)(※) 
  ※Về trình độ tiếng Nhật, các trường sẽ đưa ra yêu cầu khác nhau, tuy nhiên về cơ bản cần phải có trình độ tương đương N2 trong Kỳ thi năng lục tiếng Nhật. Hơn nữa, cũng có những trường yêu cầu về kinh nghiệm làm việc tại Nhật Bản, chứng nhận về kết quả thi tiếng Nhật trong Kỳ thi du học Nhật Bản (EJU), hay Kỳ thi tiếng Nhật thực hành (J-TEST), hay Kỳ thi tiếng Nhật kinh doanh (BJT).

 • Tư cách và điều kiện cần thiết để vào học các trường đại học (hệ đại học) là gì?

  Tư cách và điều kiện cần thiết để vào học các trường đại học như sau: 
  ・Tốt nghiệp trung học phổ thông, quá trình học tập trên 12 năm, đủ 18 tuổi. 
  ・Có khả năng kinh tế để chi trả chi phí du học.
  ・Có trình độ tiếng Nhật tương đương N2 ~ N1 Kỳ thi năng lực tiếng Nhật (JLPT)(※)。 
  ※Về trình độ tiếng Nhật, các trường sẽ đưa ra yêu cầu khác nhau, tuy nhiên về cơ bản cần phải có trình độ tương đương N1 ~ N2 trong Kỳ thi năng lực tiếng Nhật (JLPT). Trong trường hợp bạn muốn vào học các khóa lấy bằng học vị bằng tiếng Anh thì không cần thiết phải có tiếng Nhật, thay vào đó cũng có trường sẽ yêu cầu nộp chứng nhận trình độ tiếng Anh như TOEFL vv…

 • Tư cách và điều kiện cần thiết để vào học các trường đại học (hệ sau đại học) là gì?

  Tư cách và điều kiện cần thiết để vào học các trường đại học (hệ sau đại học) như sau: 
  ・Tốt nghiệp đại học (16 năm), hoặc được xác nhận là có năng lực tương đương. 
  ・Có khả năng kinh tế để chi trả chi phí du học.
  ・Có trình độ tiếng Nhật tương đương N2 trở lên (lĩnh vực xã hội là N1) Kỳ thi năng lực tiếng Nhật, hoặc có trình độ tiếng Anh đáp ứng được yêu cầu của khóa học sau đại học(※.
  ※Bạn có thể được hướng dẫn nghiên cứu bằng tiếng Anh tại nhiều khoa sau đại học của các trường đại học Nhật Bản, trong đó chủ yếu là các trường quốc lập. Trường hợp bạn muốn đăng ký thi vào các khóa học đó thì nhà trường sẽ yêu cầu bạn phải nộp chứng chỉ tiếng Anh như TOEFL vv… Trường hợp bạn muốn đăng ký thi vào các khóa học bằng tiếng Nhật thì nhà trường sẽ yêu cầu bạn phải nộp chứng chỉ tiếng Nhật.

 • Tôi đang chuẩn bị hồ sơ để làm thủ tục du học. Những điều cần phải chú ý là gì?

  Bạn hãy đọc kỹ thông báo tuyển sinh và hướng dẫn nộp hồ sơ của các trường có nguyện vọng vào học, sau đó chuẩn bị đầy đủ những hồ sơ cần thiết. Hồ sơ cần được nộp đúng thời hạn, vì vậy bạn hãy chuẩn bị sớm. Nếu có những điểm không hiểu rõ, bạn không được tự mình phán đoán hay giao phó hoàn toàn cho đơn vị tư vấn trung gian mà bạn cần phải trực tiếp gửi email hoặc gọi điện thoại liên lạc với trường.

 • Để được chứng nhận năng lực tiếng Nhật, tôi nên dự kỳ thì nào?

  Trước tiên, bạn cần phải tìm hiểu rõ xem trường đại học mà bạn muốn vào học yêu cầu giấy chứng nhận về trình độ tiếng Nhật của kỳ thi tiếng Nhật nào. Bạn có thể tham dự các kỳ thi đánh giá về năng lực tiếng Nhật như Kỳ thi năng lực tiếng Nhật (JLPT). Bạn hãy chọn kỳ thi nào phù hợp với mục tiêu đi học của mình và đăng ký dự thi.

  ◆Trang web của Kỳ thi năng lực tiếng Nhật http://www.jlpt.jp/

Đăng ký tư vấn nhanh


Các tin khác:
Những thủ tục đi du học Nhật Bản như thế nào?
Những thủ tục đi du học Nhật Bản như thế nào?

Nhiều bạn có thắc mắc về thủ tục du học Nhật Bản như thế nào? Và để cho các bạn dễ hiểu chúng tôi sẽ khái quát về thủ tục đi du học Nhật Bản dưới dạng những câu hỏi và câu trả lời để các bạn có thể hi

Visa (Thị thực) tại Nhật Bản
Visa (Thị thực) tại Nhật Bản

Tất cả những nội dung hoạt động hoặc cách tiến hành các thủ tục dành cho người nước ngoài nhập cảnh và lưu trú tại Nhật đều được quy định trong "Luật quản lý xuất nhập cảnh và tị nạn" (dưới đây gọi tắ

Chứng minh tài chính Du học Nhật Bản
Chứng minh tài chính Du học Nhật Bản

Chứng minh tài chính Du học Nhật Bản là điều kiện quyết định việc bạn có được cấp Visa hay không, Năm Châu CSA sẽ phân tích để bạn hiểu rõ hơn về chứng minh tài chính

Các Kỳ thi dành cho du học sinh Nhật Bản
Các Kỳ thi dành cho du học sinh Nhật Bản

Ở kì thi nhập học của hầu hết các trường đại học, cao học, trường chuyên môn của Nhật Bản, ngoài kì thi nhập học chung cho các học sinh Nhật, còn có kì thi tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh ngư

Những thủ tục cần làm sau khi đến Nhật
Những thủ tục cần làm sau khi đến Nhật

Những người nước ngoài khi đến Nhật sẽ phải làm thủ tục thẩm tra nhập cảnh tại sân bay hoặc cảng, đối với những người có thời gian lưu trú trung và dài hạn (người lưu trú trên 3 tháng), trên hộ chiếu

DU HỌC NHẬT BẢN
Danh Mục
097.19.55255
0